Vanliga frågor om solenergi

Nedan finns en lista med vanliga frågor om solceller för ditt hem eller företag.

Varför ska jag satsa på solenergi?

Det finns flera olika ekonomiska fördelar med solceller, här är de två vanligaste:

 1. När du installerar ett solenergisystem på din fastighet sparar du pengar på dina elräkningar och skyddar dig mot stigande elpriser i framtiden. Hur mycket du kan spara beror på elnätsavgifterna. 
 2. Ökad fastighetsvärde: Fastigheter med solpaneler har högre marknadsvärde och kan säljas för högre priser än fastigheter utan solpaneler. Detta är särskilt sant i områden där solenergi är mycket efterfrågat.

Solenergi har flera miljömässiga fördelar, bland annat:

 1. Minskar koldioxidutsläpp: Solenergi är en ren energikälla som inte avger några koldioxidutsläpp eller andra föroreningar i miljön. Att använda solenergi minskar därför mängden växthusgaser och andra föroreningar som släpps ut i atmosfären och bidrar till klimatförändringarna.

 2. Minskar behovet av fossila bränslen: Solenergi minskar behovet av fossila bränslen som olja, kol och naturgas för att producera el. Fossila bränslen är begränsade resurser och deras användning orsakar skador på miljön genom utsläpp av koldioxid och andra föroreningar.

 3. Minskar vattenförbrukningen: Produktionen av el från fossila bränslen kräver stora mängder vatten för att kyla kraftverken. Solenergi kräver inget vatten för att producera el, vilket minskar trycket på vattenresurserna.

 4. Minskar markanvändningen: Solenergi kan installeras på en rad olika platser, som tak och fasader, vilket minskar behovet av att använda mark för att producera el. Detta är särskilt viktigt i stadsområden där marken är dyrbar och svår att hitta.

 5. Minskar påverkan på ekosystemen: Solenergi orsakar minimal påverkan på miljön och ekosystemen, jämfört med andra energikällor som kan påverka ekosystemen negativt genom exploatering, utsläpp av föroreningar och miljöförstöring.

Sammanfattningsvis har solenergi flera miljömässiga fördelar, som att minska koldioxidutsläppen, minska behovet av fossila bränslen, minska vattenförbrukningen och markanvändningen, samt minska påverkan på ekosystemen.

 

Solceller, laddstationer och solcellsbatterier omfattas av skattereduktionen Grön Teknik. Skattereduktionen gäller för privatpersoner.

Skattereduktionen Grön Teknik är ett bidrag som kan användas för installation av solpaneler, batterier och elbilsladdare i Sverige. Bidraget fungerar på ett liknande sätt som ROT- och RUT-avdragen, men är en separat skattereduktion. För att ta del av detta bidrag kan Dina Solar hjälpa kunder med ansökningsprocessen, vilket innebär att kunder inte behöver ansöka om skattereduktionen själva. Genom detta bidrag kan avdraget göras direkt på kundens faktura och de behöver därför aldrig betala mer än vad som faktureras i slutändan. Detta bidrag syftar till att främja användningen av miljövänlig teknik och stödja en mer hållbar framtid för alla.

 

Skattereduktionen för grön teknik är ett bidrag som kan ge upp till 50 000 kronor per person och år. Om du är berättigad till avdraget eller inte beror på hur mycket skatt du har betalat in under året och vilka andra avdrag du har gjort.

För installation av solceller är skattereduktionen 20% av installationskostnaden. Det är värt att notera att skattereduktionen för solceller höjdes från 15% till 20% vid årsskiftet 2022/23.

För installation av solcellsbatterier är skattereduktionen ännu högre, nämligen 50% av installationskostnaden.

För installation av elbilsladdare är skattereduktionen också 50% av installationskostnaden. Detta är ett betydande stöd för de som vill köra en miljövänligare bil och samtidigt bidra till en mer hållbar framtid.

 

Tekniska frågor

Solpaneler fungerar genom att absorbera solenergi under hela dagen och omvandla den till likström (DC). Eftersom de flesta bostäder och företag är anslutna till ett elnät som drivs med växelström (AC), behöver likströmmen sedan omvandlas till användbar växelström. Detta sker genom en växelriktare, som gör det möjligt att använda elen i ditt hus eller skicka tillbaka överskottsel till elnätet. På detta sätt kan solpaneler bidra till att minska behovet av traditionella energikällor och främja en mer hållbar framtid.

På Dina Solar kan vi installera solceller på de flesta typer av tak. Vi har erfarenhet av att installera solpaneler på olika takmaterial, inklusive tegel, plåttak, papptak, falsade plåttak och tak av eternit eller cembrit. Oavsett vilken typ av tak du har kan vi hjälpa dig att installera solceller och minska dina energikostnader samtidigt som du bidrar till en mer hållbar framtid.

Solceller fungerar utmärkt i Sverige! Trots vad många tror, har vi faktiskt lika många soltimmar i Sverige som många områden i centrala Europa. Solcellerna producerar som mest energi under sommarhalvåret och något mindre under de mörkare månaderna på vintern.

 

Solcellspanelerna har en beräknad livslängd på minst 30 år, vilket också bekräftas genom en 25-årig effektgaranti. Genom att dra nytta av det gröna avdraget och minska elförbrukningskostnaderna samt dra in inkomster från försäljning av överskottsenergi, är det vanligt att återhämta sig investeringen i solceller på cirka tio år.

 

En växelriktare är hjärnan i din solcellsanläggning. Du kan övervaka din produktion, övervaka anläggningen och hämta statistik via webbläsare och app. Växelriktaren är avgörande för din anläggning eftersom den omvandlar den producerade likströmmen till användbar växelström som dina elektriska apparater i hemmet kräver. Dessutom är det växelriktarens uppgift att optimera elproduktionen och se till att elen håller högsta kvalitet.

 

En solcellsanläggning som är ansluten till elnätet kan inte producera elektricitet under strömavbrott eftersom växelriktaren stängs av automatiskt när strömmen bryts.
Undanta ifall ni har batterier.

På Dina Solar använder vi solpaneler från flera tillverkare som har valts noggrant för att uppfylla våra höga krav. Vi är också noga med att välja solceller som är lämpade för det nordiska klimatet. Vilken typ av solpanel som passar dig bäst beror på flera faktorer som vi kommer att ta hänsyn till vid vårt platsbesök och ge dig svar på.

Är jag redo för solenergi?

Om du investerar i ett solcellsbatteri kan du lagra solel och använda den när du behöver det. Överskottet av solel som produceras under dagen kan lagras och användas under kvällstimmarna när elförbrukningen är högre och elpriserna brukar vara som högst. Det är vanligtvis under kvällen som man lagar mat, tvättar och använder andra energikrävande apparater. Genom att använda egenproducerad solel kan du dra nytta av den när det behövs som mest!

Att ha batterier har flera fördelar, särskilt i sammanhang där man använder förnybar energi som solenergi eller vindkraft. Här är några av fördelarna:

 1. Lagring av överskottsenergi: Ett batteri kan lagra överskottsenergi som produceras av exempelvis solpaneler eller vindturbiner. Detta ökar möjligheten att använda den förnybara energin även under perioder med mindre sol eller vind.

 2. Eget elnät: Med hjälp av batterier kan man skapa ett eget elnät och minska beroendet av det allmänna elnätet. Detta kan vara särskilt användbart i avlägsna områden där det är svårt att ansluta till det allmänna elnätet.

 3. Flexibilitet: Batterier ger flexibilitet att använda egenproducerad energi när som helst på dygnet, oavsett om solen skiner eller vinden blåser.

 4. Spara pengar: Genom att använda batterier kan man minska sin elförbrukning under perioder med höga elpriser, och istället använda den egenproducerade energin.

 5. Miljövänligt: Att använda batterier för att lagra energi från förnybara källor bidrar till att minska koldioxidutsläppen och är en miljövänlig lösning för energilagring.

Storleken på ditt solenergisystem beror på hur mycket el du använder varje månad och på väderförhållandena där du bor.

Solenergisystem har en livslängd på 25-35 år, och om du behöver byta tak kan det bli dyrt att ta bort och installera systemet igen. Om du planerar att installera solpaneler och vet att ditt tak behöver underhåll inom en snar framtid, är det bäst att göra det innan installationen av solpanelerna för att undvika extra kostnader.

Solpaneler är i allmänhet mycket hållbara och klarar snö, vind och hagel. De olika komponenterna i ditt solenergisystem kommer att behöva bytas ut vid olika tidpunkter, men ditt system bör fortsätta att generera elektricitet i 25-35 år.

 
 

När det gäller mättningsenheten kWh per installerad kW brukar vi räkna med att en kW installation ger ungefär 800 till 1100 kWh/kW per år.

Bypassdioder används i solcellssystem för att säkerställa att strömmen fortsätter att flöda genom kretsen även om en eller flera solceller inte fungerar. De fungerar genom att skapa en alternativ strömväg runt de defekta cellerna så att strömmen inte störs eller blockeras av dem. På så sätt kan effektiviteten i solcellssystemet bibehållas och förlusten av energi minimeras.

Frågor om elbilsladdare

Genom att använda ett laddningssystem kan du göra stora besparingar på dina bilkörningskostnader på grund av de låga driftkostnaderna. Om du investerar i en solcellsanläggning kan du också ladda din bil med egenproducerad grön el, vilket kan ge ytterligare besparingar. Utöver detta kan installationen av en elbilsladdare öka värdet på din bostad och göra den mer attraktiv på bostadsmarknaden.

 

Maxladdningseffekten för våra elbilsladdare är 22 kW. Effekten du kan använda för att ladda din bil beror ofta på bilmodellen och dess specifikationer, samt på den huvudsäkring du har i ditt hem eller på platsen där laddaren installeras.

 

I dag står både naturen och samhället inför tuffa klimatutmaningar som kräver hållbara och intelligenta tekniska lösningar. Med beräknade 2,5 miljoner elfordon och laddhybrider i Sverige år 2030 ökar också behovet av laddningsstationer. Hos Dina Solar är vi övertygade om att investering i elbilsladdare är en framtidssäker satsning och att vi kan vara en föregångare i övergången till ett mer energieffektivt samhälle.

En vanlig installation av en laddbox tar vanligtvis inte mer än ett par timmar. Det betyder att du kan börja ladda din elbil redan samma dag som vi installerar din laddbox.

Ta kontakt med oss

Låt oss göra något
fantastiskt tillsammans